top of page

Planlegging av seremoni

Dersom noen allerede har gått bort hjelper vi dere å ta hånd om det praktiske rundt dødsfallet. Vi ordner med henting og stell av den døde. Vi gjør gjerne også en avtale hvor vi kan møtes, og så går vi gjennom de tingene som må ordnes i forbindelse med en gravferd.

Når døden inntreffer

Dødsattest

Det aller første som må skje i forbindelse med et dødsfall, er at kvalifisert helsepersonell må bekrefte dødsfallet. På sykehuset skjer dette på den enkelte avdeling, mens på sykehjemmene er det den enkelte sykehjemslege som skriver dødsattesten. Også ved dødsfall i hjemmet må dødsfallet attesteres av en lege. 

Henting og stell

Først når dødsattesten er utferdiget kan vi komme å hente avdøde. Vi tar en avgjørelse i forkant av hentingen om vi kan hente i kiste, eller om vi må bruke en midlertidig bærebåre. Dersom dere ønsker at vi skal hente i kiste er det viktig at vi får vite hvilken type kiste dere ønsker for avdøde. 

Oppbevaring og syning

Det finnes kjølerom i alle kommuner og kistene oppbevares kaldt frem til seremonidagen. Flere steder er det også lagt til rette for at de etterlatte kan se den avdøde etter at vedkommende er ferdig stelt. For mange kan en sånn syning være viktig i tida frem mot seremonien.

Begravelsestjeneste

Dragsund begravelsestjeneste ble etablert høsten 2021, og er knyttet til NOVA Begravelsesbyrå AS som en selvstendig leverandør av tjenester.

bottom of page