top of page

Prisalternativ

Sandnes, Klepp, Time, Sola, Stavanger

Samtale

Erfaringsmessig opplever mange det godt at vi kommer hjem til en av de pårørende i forbindelse med planleggingen av begravelser. Her går vi gjennom alt som må ordnes av praktiske ting og vi snakker om hvordan selve seremonien kan bli. 

Prisoverslag

Når vi har hatt samtalen har vi god kontroll på det som skal gjøres og vi sender også en kostnadsoversikt til familiens kontaktperson. Vi hjelper med å holde kostnadene nede og søker om støtte hos NAV når det er aktuelt. 

Hele Nord-Jæren

Vi gjennomfører begravelser og bisettelser i Sandnes, Klepp, Time, Sola og Stavanger. Vi hjelper også til med båretransport når det er aktuelt, for eksempel ved dødsfall på institusjoner andre steder i landet. 

Prisalternativ

Kostnader knyttet til begravelse er en av de faktorene som kan skape usikkerhet i møte med døden. Det er lov å snakke med oss om pris.

Dragsund begravelsestjeneste er kommet til i samarbeid med NOVA Begravelsesbyrå AS og alle varer og tjenester følger prisene til NOVA. 

bottom of page